ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I – ĐỊA LÝ KHỐI 10

1027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2008 – 2009

MÔN : ĐỊA LÝ – KHỐI 10


Nhằm giúp các học sinh khối 10 có thể hệ thống kiến thức Địa Lý thật tốt cho kỳ thi học kỳ I. Các em có thể ôn tập theo định hướng kiến thức Địa Lý khối 10 theo đề cương ôn tập.

Chúc các em ôn tập thật tốt và làm bài với chất lượng – điểm số cao nhất.

Chúc các em có nhiều điểm 10 !!!

 

A. PHẦN LÝ THUYẾT

 

I. PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN :

Chương I : Bản đồ :

+ Khái niệm và các phép chiếu bản đồ cơ bản.

+ Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống.

Chương II : Vũ trụ và hệ quả chuyển động của Trái Đất.

+ Chuyển động của Trái Đất quanh trục và hệ quả.

+ Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả.

Chương III : Cấu trúc của Trái Đất và các quyển của lớp vỏ Địa Lý.

+ Thuyết kiến tạo mảng.

+ Tác động của nội lực và ngoại lực lên địa hình bề mặt Trái Đất.

+ Trình bày hiểu biết về các loại gió chính : gió Đông địa cực, gió Tín Phong (Mậu dịch), gió Tây ôn đới, gió mùa, gió đất – gió biển và gió phơn. Vẽ hình minh họa. Liên hệ với Việt Nam.

+ Trình bày sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất và giải thích nguyên nhân.

+ Thủy quyển và một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông.

+ Hiểu biết về Sóng – thủy triều – dòng biển.

Chương IV : Một số qui luật của lớp vỏ Địa Lý.

+ Trình bày qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ Địa Lý.

+ Qui luật địa đới và phi địa đới.

 

II. PHẦN ĐỊA LÝ KINH TẾ – XÃ HỘI :

Chương V : Địa Lý dân cư.

+ Dân số và gia tăng dân số.

+ Sự phân bố dân cư và giải thích nguyên nhân. Các loại hình quần cư và đô thị hóa.

Chương VI : Địa Lý ngành nông nghiệp.

+ Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển ngành nông nghiệp.

+ Vai trò, đặc điểm sinh thái và sự phân bố của các cây lương thực, cây công nghiệp. Liên hệ với Việt Nam.

+ Vai trò, đặc điểm và sự phân bố của ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm. Liên hệ với Việt Nam.

 

 

B. PHẦN THỰC HÀNH

Kỹ năng phân tích kiến thức Địa Lý qua kênh hình: chú ý các hình ở chương II về các hệ quả của Trái Đất chuyển động quanh trục và quanh Mặt Trời.

Nhận xét bảng số liệu : chủ yếu các bảng số liệu thuộc phần Địa Lý kinh tế – xã hội.

Kỹ năng tính toán : bài toán múi giờ (ngày, tháng, năm dựa vào múi giờ), bài tập liên quan đến gia tăng dân số.

Vẽ và nhận xét biểu đồ : học sinh chú ý cách tính toán và vẽ – nhận xét biểu đồ (Các dạng biểu đồ tròn, cột, đường, kết hợp,….).

Kỹ năng sơ đồ hóa kiến thức Địa Lý : cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành trồng trọt, cơ cấu ngành chăn nuôi.