ĐỊA LÝ – KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 – 4 LẦN THỨ XV – TPHCM

1706

Sở Giáo dục – Đào tạo TP Hồ Chí Minh

 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

                         ————

NỘI DUNG RA ĐỀ THI

KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 – 4 LẦN THỨ XV

TỔ CHỨC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Môn: Địa lí – Khối 10

—-–——-

NỘI DUNG

Chương trình Địa lí lớp 10 nâng cao

I. LÍ THUYẾT

Phần I: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

1. Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất

– Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.

– Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.

2. Khí quyển

– Khí quyển

– Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất.

– Sự phân bố khí áp, một số loại gió chính.

– Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa, sự phân bố mưa.

3. Thủy quyển

– Thủy quyển, tuần hoàn của nước trên Trái Đất.

– Một số nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy và chế độ nước sông.

Phần II: ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI

1. Địa lí dân cư.

2. Địa lí nông nghiệp.

3. Địa lí công nghiệp.

4. Địa lí ngành giao thông vận tải.

II. THỰC HÀNH

1. Các bài tập thực hành vận dụng hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất.

2. Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích.

3. Đọc và khai thác các kiến thức từ bản đồ, lược đồ, sơ đồ, bảng số liệu,…liên quan đến các nội dung trên.

———–

Sở Giáo dục – Đào tạo TP Hồ Chí Minh

 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

                             ————–

NỘI DUNG RA ĐỀ THI

KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 – 4 LẦN THỨ XV

TỔ CHỨC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Môn: Địa lí – Khối 11

—-–——-

NỘI DUNG

Chương trình Địa lí lớp 11 nâng cao

I. LÍ THUYẾT

Phần I: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI

1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước.

2. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, nền kinh tế tri thức.

3. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.

4. Một số vấn đề mang tính toàn cầu.

5. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á.

Phần II: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

1. Hợp chúng quốc Hoa Kì.

2. Liên minh châu Âu (EU).

3. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc).

II. THỰC HÀNH

1. Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích.

2. Đọc và khai thác các kiến thức từ bản đồ, lược đồ, sơ đồ, bảng số liệu,…liên quan đến các nội dung trên.

———–

Sở Giáo dục – Đào tạo TP Hồ Chí Minh

 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

                             ————–

QUY CÁCH RA ĐỀ THI

KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 – 4 LẦN THỨ XV

TỔ CHỨC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Môn: Địa lí

—-–——-

I. CẤU TRÚC ĐỀ THI

1. Đề thi gồm 5 câu, mỗi câu 4 điểm.

a. Lớp 10

– Lí thuyết: 4 câu, gồm 2 câu phần Địa lí tự nhiên và 2 câu phần Địa lí kinh tế – xã hội.

– Thực hành: 1 câu vẽ biểu đồ (một trong các dạng biểu đồ), kết hợp nhận xét, giải thích; phân tích bảng số liệu, bản đồ, lược đồ, sơ đồ.

b. Lớp 11

– Lí thuyết: 4 câu , gồm 2 câu phần Khái quát nền kinh tế – xã hội thế giới và 2 câu phần Địa lí khu vực và quốc gia.

– Thực hành: 1 câu vẽ biểu đồ (một trong các dạng biểu đồ), kết hợp nhận xét, giải thích; phân tích bảng số liệu, bản đồ, lược đồ, sơ đồ.

2. Tổng số điểm toàn bài là 20 điểm, số điểm lẻ cho đến 0,25 điểm.

3. Thời gian làm bài 180 phút.

4. Đề thi phải có đáp án, thang điểm đầy đủ, chính xác.

II. QUY ĐỊNH SOẠN THẢO ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN

– Đề thi đề nghị (có đáp án kèm theo) soạn theo quy định chung của ban tổ chức kì thi Olympic truyền thống 30 – 4 lần thứ XV.

– Nội dung của đề thi đề nghị phải chính xác, phù hợp với chương trình quy định của khối lớp đang học, đúng theo nội dung và cấu trúc đề nêu trên, đảm bảo bí mật và chưa được các đơn vị sử dụng dưới bất kì hình thức nào ở địa phương.

– Đề thi và đáp án được biên soạn bằng phần mềm soạn thảo Microsoft office Word, bảng mã Unicode dựng sẵn, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12pt, canh lề trang giấy: trên 2cm, dưới 1cm, trái 3cm, phải 2cm, phần nội dung toàn trang căn chính thẳng và cách đều hai lề trái, phải (Justifiel).

– Đề và đáp án đề nghị được trình bày thành 2 phần:

Phần 1: Đề thi

Phần 2: Đáp án chi tiết

– Đề thi và đáp án mỗi khối được in thành 5 bản trên giấy A4, lưu 1 bản vào đĩa CD, niêm phong cẩn thận và nộp cho ban tổ chức trước ngày thi

                                                       

                                                          ————