ĐỊA LÝ – KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 – 4 LẦN THỨ XV

827

Sở Giáo dục – Đào tạo TP Hồ Chí Minh

 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

                         ————

NỘI DUNG RA ĐỀ THI

KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 – 4 LẦN THỨ XV

TỔ CHỨC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Môn: Địa lí – Khối 10

—-–——-