ĐỐ VUI VẬT LÝ DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10

1371

Từ A người lái thuyền đi từ A đến B theo hướng AB. Vận tốc thuyền đối với nước là 5km/h. Vận tốc của nước là 2km/h. Trong 30s, người có đến kịp B hay không biết AC=1km;BC=2km. Trong đó AC vuông góc với bờ sông BC