Kế hoạch tổ chức CLB Vật Lý lần 2

838

Mục đích hoạt động. Tạo cơ hội giao lưu giữa các lớp, xây dựng sân chơi bổ ích cho các học sinh chuyên Lý. Bổ trợ kiến thức và kĩ năng học tập môn Vật Lý cho các học sinh chuyên Lý. Xây dựng mô hình hoạt động câu lạc bộ Vật Lý cho năm 2010-2011.