Kết quả thi đua tuần 1 (từ ngày 15/8 đến ngày 20/8/2011)

2510

LOGObaiLOGO_TL

Trường THPT Chuyên Thăng Long

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 1 (TỪ NGÀY 15/8 ĐẾN NGÀY 20/8/2011) 

 


Ban Thi đua tuyên dương 3 tập thể lớp đạt được thành tích cao nhất trong tuần :

  lớp Vị thứ trong khối Vị thứ toàn trường
  12 Sinh 1 1
  12 Văn 1 1
  11 Sử Địa 1 3

 

Bảng chi tiết kết quả thi đua:

Lớp

Vắng phép

Vắng không phép

Điểm học tập

Điểm nề nếp

Tổng điểm

Vị thứ trong khối

Vị thứ toàn trường

12 Toán 1

1

 

289.13793

196

485.13793

10

31

12 Toán 2

1

 

306.2069

199

505.2069

7

12

12 Tin

 

 

302.67857

181

483.67857

11

32

12 Lý

 

 

305.68966

199

504.68966

8

13

12 Hoá 1

 

 

309.64286

200

509.64286

4

6

12 Hóa 2

 

 

309.64286

200

509.64286

4

6

12 Sinh

 

 

312.85714

200

512.85714

1

1

12 Anh 1

2

 

300

200

500

9

20

12 Anh 2

 

 

309.31034

200

509.31034

6

9

12 Văn

 

 

312.85714

200

512.85714

1

1

12 Sử địa

 

 

310.8

200

510.8

3

4

11 Toán 1

 

 

308.57143

193

501.57143

4

18

11 Toán 2

1

 

304.28571

200

504.28571

3

14

11 Tin

1

 

304.09091

192

496.09091

8

26

11 Lý

1

 

304.28571

191

495.28571

9

27

11 Hoá 1

1

 

300

193

493

10

29

11 Hoá 2

4

 

300

200

500

6

20

11 Sinh

 

 

308.18182

188

496.18182

7

25

11 Anh 1

1

 

304.09091

196

500.09091

5

19

11 Anh 2

 

 

308.18182

184

492.18182

11

30

11 Văn

1

 

308.18182

200

508.18182

2

10

11 Sử Địa

 

 

311.73913

200

511.73913

1

3

10 Toán 1

 

 

300

199

499

7

22

10 Toán 2

 

 

300.51724

198

498.51724

9

24

10 Tin

 

 

309.64286

200

509.64286

2

6

10 Lý

 

 

306.2069

197

503.2069

6

17

10 Hoá 1

 

 

310

200

510

1

5

10 Hoá 2

 

 

306.42857

199

505.42857

3

11

10 Sinh

 

 

300

199

499

7

22

10 Anh 1

1

 

297

198

495

10

28

10 Anh 2

 

 

306.66667

197

503.66667

5

16

10 Văn

 

 

306.2069

198

504.2069

4

15

                                                                                                            BAN THI ĐUA