TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2011 – 2012

1776

vanDanh sách 2011 – 2012: 

Stt

Họ và tên GV

Chức vụ

Học vị

1

Cô Trần Thị Hoà

Tổ trưởng

Thạc sĩ Ngữ văn

2

Cô Hồ Thị Tuyết

Tổ phó

Cử nhân Ngữ văn

3

Cô Nguyễn Thị Anh Hồng

Tổ viên

Cử nhân Ngữ văn

4

Thầy Phạm Ngọc Liên

Tổ viên

Cử nhân Ngữ văn

5

Cô Võ Thị Hạnh

Tổ viên

Cử nhân Ngữ văn

6

Cô Trần Thị Thuỳ Trang

Tổ viên

Cử nhân Ngữ văn

7

Cô Nguyễn Đức Hạnh

Tổ viên

Cử nhân Ngữ văn

8

Cô Đỗ Thị Ngọc Quyên

Tổ viên

Cử nhân Ngữ văn

9

Thầy Nguyễn Xuân Linh

Tổ viên

Cử nhân Ngữ văn

 

 Thành tích:

Năm học

GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC

TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI CASIO

KHU VỰC

GIẢI QUỐC GIA

I

II

III

KK

Cộng

Vàng

Bạc

Đồng

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

2008-2009

     

7

7

 

2

2

4

       

 

     

2

2

2009-2010

     

5

5

2

1

 

3

       

 

       

 

2010-2011

2

3

9

7

21

3

2

 

5

       

 

   

2

 

2