TỔ NGỮ VĂN

1877

Danh sách 2015 – 2016:

STT Họ và tên GV Chức vụ Học vị
1 Cô Trần Thị Hoà Tổ trưởng Thạc sĩ Ngữ văn
2 Cô Hồ Thị Tuyết Tổ phó Cử nhân Ngữ văn
3 Cô Nguyễn Thị Ánh Hồng Tổ viên Cử nhân Ngữ văn
4 Thầy Phạm Ngọc Liên Tổ viên Cử nhân Ngữ văn
5 Cô Võ Thị Hạnh Tổ viên Thạc sĩ Ngữ văn
6 Cô Trần Thị Thuỳ Trang Tổ viên Thạc sĩ Ngữ văn
7 Cô Nguyễn Đức Hạnh Tổ viên Thạc sĩ Ngữ văn
8 Cô Đỗ Thị Ngọc Quyên Tổ viên Cử nhân Ngữ văn
9 Thầy Nguyễn Xuân Linh Tổ viên Thạc sĩ Ngữ văn
10 Cô Phùng Thị Đan Thanh Tổ viên Thạc sĩ Ngữ văn


Thành tích các năm:

Năm học GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC

TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI QUỐC GIA
I II III KK Cộng Vàng Bạc Đồng Cộng I II III KK Cộng
2008-2009 7 7 2 2 4 2 2
2009-2010 5 5 2 1 3
2010-2011 2 3 9 7 21 3 2 5 2 2
2011-2012 2 5 10 1 18 1 2 2 5 2 1 3
2012-2013 1 9 7 3 20 1 1 1 3
2013-2014 3 4 1 4 12 1 2 3 6 1 1 2
2014-2015 1 3 9 2 15 2 3 5 1 1
2015-2016 1 5 7 5 18 1   1 2          

 

Acer E5-574-5653 (G36SV.002)