Tổ Sinh học tổ chức ngoại khóa năm học 2015 -2016 với chủ đề: “Tham quan thực tế đa dạng hệ sinh thái và tìm hiểu đa dạng rừng cây lá kim vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà”

2176

Sáng ngày 06 tháng 03 năm 2016, tổ Sinh học trường THPT Chuyên Thăng Long đã tổ chức thành công buổi ngoại khóa: Tham quan thực tế đa dạng hệ sinh thái và tìm hiểu đa dạng rừng cây lá kim vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà.

Buổi ngoại khóa nhằm mục đích giúp học sinh nắm được kiến thức thực tế về đa dạng hệ sinh thái của vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà; khơi dậy lòng yêu thiên nhiên và đam mê khám phá của học sinh; giúp học sinh bước đầu hình thành các ý tưởng nghiên cứu khoa học về sinh thái rừng, thực vật, môi trường,…; nâng cao ý thức gìn giữ và bảo vệ rừng; xây dựng và củng cố lòng yêu thích bộ môn Sinh học, tạo động cơ học tập tích cực cho học sinh.

Với sự tham gia hào hứng của các em học sinh lớp 10 chuyên Sinh, giáo viên tổ Sinh học và các cán bộ hướng dẫn vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà cho học sinh, buổi ngoại khóa đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các em học sinh đã được bổ sung những kiến thức về đa dạng cây lá kim, cây thuốc, cây rau ăn thuộc vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, biết yêu quý rừng, hiểu được giá trị của rừng, …từ đó xây dựng ý thức và hình thành hành động cụ thể bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Dưới đây là một số hình ảnh của ngoại khóa:

1.Tìm hiểu và thu thập mẫu

2. Thảo luận, xử lí mẫu và chuẩn bị trình bày kết quả

3. Các nhóm trình bày sản phẩm

4. Nhận xét sản phẩm, giải đáp thắc mắc của các em học sinh