Tổ Toán Tin năm học 2008_2009

1140

Tổ Toán_Tin trường THPT Chuyên Thăng Long năm học 2008_2009 gồm các Thầy Cô sau:

 1. Thầy Nguyễn Túy ( tổ trưởng)
 2. Thầy Nguyễn An Hiếu
 3. Thầy Trần Văn Hiền
 4. Cô Lê Thị Mỹ Ngọc
 5. Cô Đoàn Thị Thu Thủy
 6. Thầy Phạm Hiển ( tổ phó)
 7. Thầy Nguyễn Văn Cường
 8. Cô Vương Ánh Nguyệt
 9. Thầy Đặng Văn Đoạt
 10. Thầy Trịnh Minh Sơn
 11. Thầy Huỳnh Phước Hải
 12. Thầy Nguyễn Ngọc Tuấn ( nhóm trưởng bộ môn Tin)
 13. Cô Dương Thị Châu Trân
 14. Cô Nguyễn Thị Thế.