123

1202

[nhom]5

[?]Bước 1 nhập A,B,C;

Bước 2 T ß B

Bước 3 nếu A ˃ B thì T ß A

Bước 4 nếu T ˂ C thì T ß C

Với a = 10, b=9, c=4 sau khi thực hiện thuật toán T = ?

__d10

___4

___9

[ ?]Cho Thuật toán Tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên

B1: Nhập N và dãy a1,…an

B2:Maxßa1 , iß 2

B3: Nếu i˃N thì đưa ra giá trị Max rồi kết thúc.

B4:

4.1.nếu ai ˃ Max , Max ß ai

4.2. i ß i + 1 rồi quay lại bước 3

Để Max nhận giá trị nhỏ nhất ta cần thay đổi ở bước nào trong thuật toám

___Bước 3 (i˂N)

__dBước 4.1 (ai ˂ Max)

___Bước 4.2 (ißi-1)

___Bước 4 (quay lại bước 3)

[?] Cho thuật toán sau:

B1: Nhập N và dãy a1,…an

B2: MßN

B3: Nếu M˂2 thì kết thúc

B4: MßM-1, i ß0

B5:ißi+1

B6: nếu i˃M thì quay lại bước 3

B7: Nếu a1
˂ a1 + 1 , ta đổi a1 và a1+1 cho nhau

B8: quay lại bước 5

Đây là thuật toán:

___Tìm giá trị lớn nhất

___Tìm giá trị nhỏ nhất

___Sắp xếp dãy số tăng

__dSắp xếp dãy số giảm

[?]Cho thuật toán sau:

Bước 1. Nhập số nguyên dương N.

Bước 2. Gán iß 1; Tichß 1.

Bước 3. Nếu i > N thì chuyển sang bước 5.

Bước 4. Gán Tß T+ i; I ß i + 1 rồi quay lại bước 3.

Bước 5. Đưa ra T rồi kết thúc.

Nếu cho Input N = 5, thì Output ta nhận được là

__d15

___100

___5

___10

[nhom]29

[?] ROM là:

___Bộ phận đưa dữ liệu vào.

__dBộ nhớ trong chỉ cho phép đọc dữ liệu.

___Bộ nhớ ngoài.

___Bộ nhớ trong có thể cho phép đọc và ghi dữ liệu

[?] 5120 byte đúng bằng?

___640 KB

___512 KB

__d5 KB

___Tất cả đều sai

[?] Trong những tình huống sau đây máy tính thực thi công việc nào nhanh hơn con người?

__dThực hiện chuỗi phép tính

___Chuẩn đoán bệnh

___Phê bình một tác phẩm văn học

___Phân tích tâm lí con người

[?] Chọn phát biểu SAI trong các câu sau:

___CPU gồm hai bộ phận: bộ điều khiển (CU) và bộ số học / lôgic (ALU)

___Bộ nhớ ngoài thường là đĩa cứng, đĩa mềm, thẻ nhớ, …

__dBộ nhớ ngoài sẽ bị mất khi tắt máy hay cúp điện đột ngột

___Phần cứng máy tính bao gồm: Bộ xử lí trung tâm(CPU), bộ nhớ trong/ngoài, thiết bị vào/ra

[?] Thiết bị nào là thiết bị ra:

___Thiết bị nhớ Flash

___Bộ nhớ Cache

__dMáy in (printer)

___Máy quét (máy Scan)

[?] Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit?

___Một số có 1 chữ số

__dĐơn vị đo lượng thông tin

___Chính chữ số 1

___Đơn vị đo khối lượng kiến thức

[?] Để lưu trữ lâu dài dữ liệu, ta có thể sử dụng thiết bị nào:

___Bộ nhớ Cache

___Bộ nhớ RAM

___Thanh ghi

__dThẻ nhớ

[?] Con người phóng được vệ tinh nhân tạo, bay lên vũ trụ nhờ hệ thống máy tính thuộc lĩnh vực nào?

__dTự động hóa và điều khiển

___Trí tuệ nhân tạo

___Giáo dục

___Quản lý

[?] Loại bỏ một thiết bị để những thiết bị còn lại tạo thành một nhóm:

__dRAM

___Đĩa cứng

___Thiết bị nhớ flash

___Đĩa mềm

[?] Cho dãy A gồm các số sau: 5 , 51 , 12 , 14 , 7. Dựa vào thuật toán sắp xếp tráo đổi, hãy cho biết dãy thu được sau 2 lần duyệt (sắp xếp tăng):

___5 , 12, 7 , 14 , 51

___5 , 12 , 51 , 7 , 14

___5 , 12, 7 , 14 , 51

___5 , 7 , 12 , 14 , 51

[?] Biểu diễn của số “456” ở hệ thập phân bằng bao nhiêu trong hệ Hexa (16):

___8B1

___8C1

__d1C8

___1B8

[?] Hình nào trong các hình sau không dùng để thể hiện thuật toán?

__dHình bình hành

___Hình ô val

___Hình chữ nhật

___Hình thoi

[?] Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “77” trong hệ thập phân?

__d1001101

___1010110

___10010110

___11010111

[?] Biểu diễn số sau dưới dạng dấu phẩy động: 30501,0

__d0.30501 × 10-5

___0.30501 × 105

___0,501 × 103

___0,30501 × 105

[?] Thiết bị nào sau đây là thiết bị vào của máy tính:

___

___d

___

___

[?] Trong tin học sơ đồ khối là:

___Ngôn ngữ lập trình bậc cao

___Sơ đồ về cấu trúc máy tính

__dSơ đồ mô tả thuật toán

___Sơ đồ thiết kế vi điện tử

[?] Có thể phân loại thông tin thành:

___1 loại.

__d2 loại .

___3 loại.

___4 loại.

[?] Việc xác định bài toán là đi xác định các thành phần nào?

___Input

___Dữ liệu cần xử lý.

__dInput và Output

___Thông tin cần xử lý.

[?] Một quyển truyện A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm 5 MB . Hỏi một đĩa cứng 200 GB có thể chứa dược bao nhiêu quyển truyện A ? (Giả sử dung lượng mỗi trang là như nhau)

__d 40960

___20480

___20400

___20000

[?] “…(1) là một dãy hữu hạn các …(2) được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho khi thực hiện dãy các thao tác ấy, từ …(3) của bài toán, ta nhận được …(4) cần tìm”. Lần lượt điền các cụm từ còn thiếu là?

___Input – Output – thuật toán – thao tác

___Thuật toán – thao tác – Output – Input

__dThuật toán – thao tác – Input – Output

___Thao tác – Thuật toán– Input – Output

[?] Thành phần quan trọng nhất của máy tính là:

__dBộ xử lí trung tâm

___Bộ nhớ ngoài

___Thiết bị vào/ra

___Bộ nhớ trong

[?] Khi biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối, hình thoi có ý nghĩa gì?

___Quy định trình tự thực hiện các thao tác

__dThể hiện thao tác so sánh

___Thể hiện các phép tính toán

___Thể hiện các thao tác nhập, xuất dữ liệu

[?]Hãy chọn phương án đúng nhất :Hệ thống tin học gồm các thành phần :

___Người quản lí, máy tính và Internet

__dSự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm ( * )

___Máy tính, phần mềm và dữ liệu

___Máy tính, mạng và phần mềm

[?] Đối tượng nghiên cứu của ngành tin học là:

___Xã hội

___Con người

___Máy tính

__dThông tin

[?]Bộ mã ASCII (American Standard Code for Information) mã hóa được

___1024 kí tự

___512 kí tự

___128 kí tự

__d256 kí tự

[?]Muốn máy tính xử lí được, thông tin phải được biến đổi thành dãy bít. Cách biến đổi như vậy được gọi là:

___biến đổi thông tin

___truyền thông tin

___lưu trữ thông tin

__dmã hóa thông tin

[?]Bài toán tìm kiếm tuần tự có Input như sau:

A= 5; 4; 3; 6; 2; 10; 8; 11; 25; 11

N=10

K=11

[?]Khi kết thúc thuật toán Output là:

__d8

___8 và 10

___10

___Không tìm thấy

[?]Điền vào chỗ trống:

Việc truy cập dữ liệu trong máy tính được thực hiện thông qua …… nơi lưu trữ dữ liệu đó

___Mã nhị phân

___Chương trình

__dĐịa chỉ

___Câu lệnh

Hayal gücünüzü özgür hissedin, birçok öğrenciyi, olgun kadını veya tüm hayran edecek videolarını açın. u nedenle, ücretsiz olarak hd kalitesinde porno film izleyebilirsiniz.