Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giớ – Ngày Quốc tế đa dạng sinh học

695

              Để nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của môi trường và khuyến khích người dân và chính phủ các nước tổ chức thực hiện hoạt động cải thiện môi trường, kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, để bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ thiên nhiên tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc về các vấn đề con người và môi trường diễn ra tại Stockholm, Thụy Điển (1972) và Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Môi trường và Phát triển (cũng gọi là “Hội nghị thượng đỉnh Trái Đất”=Earth Summit) ở Rio de Janeiro (1992) đã quyết định ngày 5/6 là Ngày Môi trường Thế giới và ngày 22/5 là Ngày Đa dạng sinh học Thế giới.

              Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cho đoàn viên và người lao động về bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái với các thông điệp: Không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; Không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; Xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương.

Nội dung chi tiết, xin xem clip sau:

https://youtu.be/3awpBbgXFTY