BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NHIỆM KÌ 2011 – 2012

811

 

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Tây

Cử nhân

Lịch sử

Bí thư

2

Huỳnh Phước Hải

Cử nhân

Toán học

Phó Bí thư

Đang học Cao học

3

Phạm Đặng Phước Linh

Thạc sĩ

Vật lý

Phó Bí thư

Đã trưởng thành Đoàn

4

Đặng Trương Thùy Châu

Thạc sĩ

Toán học

Ủy viên Ban thường vụ

Đã chuyển trường

5

Nguyễn Anh Minh

Học sinh

12 Lý

Ủy viên Ban chấp hành

Đã ra trường

6

Trần Minh Đức

Học sinh

12 Toán 1

Ủy viên Ban chấp hành

Đã ra trường

7

Trần Song Khánh Quỳnh

Học sinh

12 văn

Ủy viên Ban chấp hành

Đã ra trường

8

Cao Minh Hải

Học sinh

11 Lý

Ủy viên Ban chấp hành

9

Phạm Trọng Thành

Học sinh

11 Lý

Ủy viên Ban thường vụ

Khối trưởng HS

10

Đặng Thị Bích Phượng

Học sinh

11 Văn

Ủy viên Ban chấp hành

11

Nguyễn Thanh Hoa

Học sinh

11 Văn

Ủy viên Ban chấp hành

12

Vũ Long

Học sinh

11 Anh 1

Ủy viên Ban chấp hành

13

Trần Quốc Long

Học sinh

10 Toán 1

Ủy viên Ban chấp hành

14

Lãnh Hồng Phước

Học sinh

10 Lý

Ủy viên Ban chấp hành

15

Hồ Nguyễn  Khánh Linh

Học sinh

10 Sinh

Ủy viên Ban chấp hành