Chương trình văn nghệ chào mừng lần thứ 29 ngày nhà giáo Việt Nam.

671

CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ BIỂU DIỄN VÀO SÁNG 18.11.2011TRONG LỄ KỈ NIỆM LẦN THỨ 29 NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN THĂNG LONG-ĐALAT.