Chuyên đề đường tròn APOLLONIUS

8008

Đường tròn Apollonius là rất quen thuộc trong chương trình hình học phẳng lớp 10 và thỉnh thoảng xuất hiện ở các bài toán Olimpic quốc gia và quốc tế. Trong chuyên đề này đề cập đến vấn đề các đường tròn Apollonius của một tam giác có quan hệ với nhau theo một số tính chất mà các tính chất này liên quan đến một số kiến thức như :