SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC – Tổ Sinh học và Công nghệ

     Năm học 2022 – 2023, là năm đầu tiên thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018 cho các lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Nhằm hướng tới mục tiêu phát triển phẩm chất và những năng lực cốt lõi của người học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học cập nhật và đổi mới tri thức. Trong đó, việc vận dụng đa dạng các mô hình dạy học tiên tiến, các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, hiện đại sẽ là một trong những giải pháp để giúp người học tiếp cận nhanh, hiệu quả nội dung kiến thức và đạt được mục tiêu của giáo dục.

 

     Trên tinh thần phấn đấu thực hiện mục tiêu của chương trình mới, vừa qua, tổ Sinh học – Công nghệ đã thực hiện nghiên cứu bài học, xây dựng tiết dạy thể hiện phương pháp mới trong dạy học, nhằm phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh. Lớp được chọn để thực hiện tiết dạy là lớp 10 Hóa – với chủ đề “Trao đổi chất qua màng sinh chất”.  Các giáo viên trong tổ thống nhất với kế hoạch dạy học, thể hiện các kĩ thuật dạy học mới như nhóm chuyên gia, kỹ thuật phòng tranh, sơ đồ tư duy…

 

     Đồng thời, tiết dạy cũng được chọn làm tiết dạy mẫu nhằm triển khai kế hoạch số 2260/KH-SGDĐT Lâm Đồng về việc tập huấn nâng cao năng lực dạy học chương trình GDPT 2018. Đến dự có các thầy cô là tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn của các trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

       Tiết học này, đã được giáo viên xây dựng kế hoạch hợp lý, áp dụng kỹ thuật dạy học phù hợp với nội dung, phát huy được năng lực chung và năng lực riêng, ứng dụng các kỹ năng mà học sinh đã tích lũy trong quá trình học tập và cuộc sống cũng như hoàn thiện các phẩm chất của mình. Không những vậy, đây cũng là cơ hội để giáo viên của các trường có thể trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, đồng thời chia sẻ khó khăn trong việc thực hiện chương trình GDPT 2018 và cùng đưa ra hướng khắc phục.

 

      Dưới đây là một số hình ảnh của tiết dạy: