Danh sách Ban đại diện cha mẹ học sinh

1191

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 – 2014 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NGHỀ NGHIỆP
NƠI CÔNG TÁC

ĐỊA CHỈ NHÀ RIÊNG

HỌC SINH

LỚP

ĐIỆN THOẠI

1

Đàm Minh Tuấn

Trưởng ban

CVN

4/8 – Huyền Trân Công Chúa – Đà Lạt

Đàm Trần Thanh Lam

11 Toán 2

0919570580

2

Phạm Việt Trung

Phó ban

Xây dựng

7B – Hải Thượng

Phạm Thị Thùy Dương

12 Anh 1

0908122535

3

Đặng Văn Miện

Phó ban

CNV

H1/5 – C5 –  Nguyễn Trung Trực – Đà Lạt

Đặng Vũ Minh Ngọc

12 Hóa 1

0907068805

4

Trần Thị Hồng Nhạn

Phó ban

CNV

291 – Hoàng Diệu

Nguyễn Thị Khánh Hạ

10 Anh

0918772506

5

Nguyễn Văn Sơn

Ủy viên

Phòng KH-TC Đà Lạt

47 – Vạn Thành – F5

Nguyễn Trang Hạ

12 Sinh

0966900123

6

Nguyễn Trọng Đại

Ủy viên

Ngân hàng NN Đà Lạt

A6 – Yersin

Nguyễn Thu Hiền

12 Văn

0908020097

7

Nguyễn Văn Dũng

Ủy viên

CNV

55 – Bùi Thị Xuân

Nguyễn Văn Nghĩa

12 Hóa 2

0918816995

8

Nguyễn Thanh Kiên

Ủy viên

CNV

9A – Hai Bà Trưng

Nguyễn Thanh Hiếu

11 Văn

01225127250

9

Trương Bá Nguyên

Ủy viên

Kỹ sư xây dựng

Lô C23 – Tô Hiến Thành

Trương Bá Lâm Khang

11 Lý

0913780842

10

Nguyễn Thị Ngọc

Ủy viên

Kinh doanh

11 Cao Bá Quát

Trần Nguyễn Quỳnh Như

11 Pháp

0948044145

11

Mai Trọng Nghĩa

Ủy viên

Thiết kế quảng cáo

20A – Nguyễn Chí Thanh

Mai Anh Phương

10 Hóa

0913865212

12

Trần Văn Phương

Ủy viên

CBCC

27/7 – Nguyễn Du

Trần Nhật Phương Anh

10 Sinh

0946439539

13

Phạm Gia Cẩn

Ủy viên

CNV

224 Trần Bình Trọng

Phạm Gia Luân

10 Pháp

01254201234

 

 


 DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 – 2013 

STT

H VÀ TÊN

CHC V

NGH NGHIP

NƠI CÔNG TÁC

ĐỊA CH

 NHÀ RIÊNG

HC SINH

LP

ĐIN THOI

1

Cao Duy Hoàng

Trưởng ban

CNV

49 – Đào Duy T

Cao Duy Minh

12 Toán 1

0913934426

2

Phm Vit Trung

Phó ban

Xây dng

7B – Hi Thượng

Phm Th Thùy Dương

11 Anh 1

0908122535

3

Đặng Văn Min

Phó ban

CNV

Đà Lt

Đặng Vũ Minh Ngc

11 Hóa 1

0907068805

4

Đàm Minh Tun

Phó ban

CVN

418 – HTCK

Đàm Trn Thanh Lam

10 Toán 2

0919570580

5

Phm Th Ánh Tuyết

y viên

CNV

F1 – Trn Quang Diu

Trn Quang Phú

12 Anh 1

0633900818

6

Nguyn Văn Sơn

y viên

Phòng KH-TC Đà Lt

47 – Vn Thành F5

Nguyn Trang H

11 Sinh

0989624379

0633701579

7

Nguyn Trng Đại

y viên

Ngân hàng NN Đà Lt

A6 – Yersin

Nguyn Thu Hin

11 Văn

0908020097

8

Nguyn Văn Dũng

y viên

Cty Bi Đoup Núi Bà

11B – Trn Quang Diu

Nguyn Văn Nghĩa

11 Hóa 2

0918007234

9

Nguyn Thanh Kiên

y viên

CNV

9A – Hai Bà Trưng

Nguyn Thanh Hiếu

10 Văn

01225127250

10

Trương Bá Nguyên

y viên

K sư xây dng

Lô C23 – Tô Hiến Thành

Trương Bá Lâm Khang

10 Lý

0913780842

11

Nguyn Th Ngc

y viên

Kinh doanh

11 Cao Bá Quát

Trn Nguyn Qunh Như

10 Pháp

0937017588

 


 

 DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 – 2012

Stt

HỌ VÀ TÊN PH

CHỨC DANH

NGHỀ NGHIỆP
NƠI CÔNG TÁC

ĐỊA CHỈ  NHÀ RIÊNG

PH CỦA HỌC SINH

LỚP

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Văn Pháp

Trưởng ban

Kiến trúc sư

4C Hai Bà Trưng

Nguyễn Vũ Khánh Minh

12 Anh 1

0903747221

2

Nguyễn Văn Hùng

Phó ban

Công ty Biđup – Núi Bà

11B Trần Quang Diệu

Nguyễn Văn Nghĩa

10 Hóa 2

0918007234

3

Nguyễn Văn Nhật

Phó ban

Kinh doanh

73A/1 Hùng Vương – P9

Nguyễn Nhật Khánh

10 Toán 2

0913684654

4

Cao Duy Hoàng

Phó ban

CNV

49 Đào Duy Từ

Cao Duy Minh

11 Toán1

0913934426

5

Nguyễn Thị Chúc

Uỷ viên

Nội trợ

54T Nguyễn Công Trứ

Trần Nguyễn Bảo Trâm

12 Hóa 1

0975331454

6

Lê Thị Kim Phượng

Uỷ viên

CNV

11B/3 Hà Huy Tập

Hoàng Lê Minh Tiến

11 Toán1

0917545711

7

Trần Đăng Khoa

Uỷ viên

Bác sỹ

C52 Phạm Ngọc Thạch

Trần Đăng Bảo Trung

11 Hóa2

0908123639

8

Phạm Thị Ánh Tuyết

Uỷ viên

CNV

F1 Trần Quang Diệu

Trần Quang Phú

11 Anh1

0633900818

9

Phùng Kim Hậu

Uỷ viên

Buôn bán

9 Bis Lê Đại Hành

Phùng Ngọc Thiên Ý

10 Hóa 1

0913865606

10

Nguyễn Văn Sơn

Ủy viên

Phòng KH-TC Đà Lạt

47 Vạn Thành – P5

Nguyễn Trang Hạ

10 Sinh

0989624379 3701579

11

Nguyễn Trọng Đại

Ủy viên

Ngân hàng No Đà Lạt

A6 Yersin

Nguyễn Thu Hiền

10 Văn

0908020097

 

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 – 2014 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NGHỀ NGHIỆP

NƠI CÔNG TÁC

ĐỊA CHỈ

 NHÀ RIÊNG

HỌC SINH

LỚP

ĐIỆN THOẠI

1

Đàm Minh Tuấn

Trưởng ban

CVN

4/8 – Huyền Trân Công Chúa – Đà Lạt

Đàm Trần Thanh Lam

11 Toán 2

0919570580

2

Phạm Việt Trung

Phó ban

Xây dựng

7B – Hải Thượng

Phạm Thị Thùy Dương

12 Anh 1

0908122535

3

Đặng Văn Miện

Phó ban

CNV

H1/5 – C5 –  Nguyễn Trung Trực – Đà Lạt

Đặng Vũ Minh Ngọc

12 Hóa 1

0907068805

4

Trần Thị Hồng Nhạn

Phó ban

CNV

291 – Hoàng Diệu

Nguyễn Thị Khánh Hạ

10 Anh

0918772506

5

Nguyễn Văn Sơn

Ủy viên

Phòng KH-TC Đà Lạt

47 – Vạn Thành – F5

Nguyễn Trang Hạ

12 Sinh

0966900123

6

Nguyễn Trọng Đại

Ủy viên

Ngân hàng NN Đà Lạt

A6 – Yersin

Nguyễn Thu Hiền

12 Văn

0908020097

7

Nguyễn Văn Dũng

Ủy viên

CNV

55 – Bùi Thị Xuân

Nguyễn Văn Nghĩa

12 Hóa 2

0918816995

8

Nguyễn Thanh Kiên

Ủy viên

CNV

9A – Hai Bà Trưng

Nguyễn Thanh Hiếu

11 Văn

01225127250

9

Trương Bá Nguyên

Ủy viên

Kỹ sư xây dựng

Lô C23 – Tô Hiến Thành

Trương Bá Lâm Khang

11 Lý

0913780842

10

Nguyễn Thị Ngọc

Ủy viên

Kinh doanh

11 Cao Bá Quát

Trần Nguyễn Quỳnh Như

11 Pháp

0948044145

11

Mai Trọng Nghĩa

Ủy viên

Thiết kế quảng cáo

20A – Nguyễn Chí Thanh

Mai Anh Phương

10 Hóa

0913865212

12

Trần Văn Phương

Ủy viên

CBCC

27/7 – Nguyễn Du

Trần Nhật Phương Anh

10 Sinh

0946439539

13

Phạm Gia Cẩn

Ủy viên

CNV

224 Trần Bình Trọng

Phạm Gia Luân

10 Pháp

01254201234