ĐIỂM THI HSG VÒNG TRƯỜNG MÔN HÓA HỌC

1344

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG

 

STT

SBD

HỌ

TN

LỚP

ĐIỂM

1

H31

Phan Cường

Huy

12Hoá

18.0

2

H75

Trần Nguyễn Lâm

Thảo

12Hoá

16.25

3

H26

Nguyễn Thị Thanh

Hoa

12Hoá

16.0

4

H80

Trần Thị Ngọc

Trang

12Hoá

16.0

5

H11

Hoàng Hạnh

Dung

12Hoá

16.0

6

H4

Lê Đặng Trâm

Anh

12Hoá

15.75

7

H32

Huỳnh Hoàng

Huy

12Hoá

15.75

8

H64

Đỗ Ngọc

Sơn

12Hoá

15.75

9

H18

Nguyễn Thị Đức

Hạnh

12Hoá

15.5

10

H19

Nguyễn Võ Mỹ

Hạnh

12Hoá

15.0

11

H36

Đặng Thái

Khánh

12Hoá

15.0

12

H50

Huỳnh Thành

Nhân

12Hoá

15.0

13

H3

Trần Bảo

Anh

12Hoá

15.0

14

H60

Trần Duy Hồng

Phúc

12Hoá

15.0

15

H8

Lê Hữu

Chung

12Hoá

14.75

16

H83

Nguyễn Bảo Anh

Trúc

12Hoá

14.75

17

H16

Nguyễn Thục

Hân

12Hoá

14.25

18

H12

Nguyễn Thị Thuỳ

Dung

12Hoá

14.0

19

H2

Trần Ngọc Phương

Anh

12Hoá

13.5

20

H25

Nguyễn Trung

Hiếu

12Hoá

13.5

21

H33

Hoàng Thị Thu

Huyền

12Hoá

13.5

22

H20

Nguyễn Thị Hoàng

11Hoá2

12.75

23

H37

Phạm Văn Thọ

Lộc

12Hoá

12.25

24

H77

Lê Duy

Thiện

12Hoá

12.25

25

H70

Hồ Thị Đan

Thanh

12Hoá

12.25

26

H40

Phạm Vũ

Long

12Hoá

12.0

27

H46

Nguyễn Huy

Nam

12Hoá

12.0

28

H44

Tăng Thị Thiên

My

11Hoá2

11.25

29

H68

Võ Thị Thanh

Tâm

12Hoá

11.25

30

H54

Đặng Viên Khánh

Như

12Hoá

11.0

31

H82

Ngô Thanh

Trà

11Hoá1

10.75

32

H5

Nông Thị Tú

Anh

11Hoá1

10.75

33

H43

Đặng Quang

Minh

12Hoá

10.75

34

H89

Phạm Đỗ Tường

Vy

11Hoá1

10.75

35

H65

Nguyễn Trần Ngọc

Sơn

12Hoá

10.5

36

H81

Nguyễn Thị Thuỳ

Trang

12Hoá

10.5

37

H55

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

11Hoá2

10.0

38

H35

Phan Quốc Huy

Khánh

11Hoá2

10.0

39

H13

Phạm Phương

Dung

11Hoá1

10.0

40

H14

Phạm Thị Lệ

Dung

11Hoá1

10.0

41

H73

Nguyễn Thị Thu

Thảo

11Hoá2

10.0

42

H6

Trần Hữu

Bảo

11Hoá2

10.0

43

H1

Nguyễn Thị Hoài

An

11Hoá2

10.0

44

H29

Trương Viết

Hoàng

11Hoá1

10.0

45

H45

Nguyễn Nhật

Nam

11Hoá2

10.0

46

H87

Đặng Phạm Quang

12Hoá

10.0