Hoạt động GDNGLL tháng 5 chủ đề ” Thanh niên với Bác Hồ “

930

Sáng thứ Hai ngày 16 tháng 05 năm 2011, các em học sinh thuộc các lớp khối chuyên Toán  tổ chức buổi HĐGDNGLL định kỳ theo từng tháng. Chủ đề của tháng 5 này là:  '"Thanh niên với Bác Hồ ".

Sau đây là  một số hình ảnh hoạt động chương trình:

MC Đăng Khoa – Tố Anh

Tốp ca : " Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ "

Song ca: " Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác "

Múa :" Hành khúc thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh "

Hát – múa : " Những bông hoa trong vườn Bác "

Múa : " Bài ca tuổi trẻ Quân đội nhân dân "