Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tháng 12 với chủ đề: “Tổ chức cuộc sống gia đình-Tài chính cá nhân và tham gia phát triển kinh tế gia đình”

     Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức cơ bản để tự tin trong việc tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc gia đình, thực hiện trách nhiệm đối với các hoạt động lao động trong gia đình. Thông qua chủ đề tháng 12, học sinh biết cách xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân hợp lí, chi tiêu phù hợp với thu nhập gia đình; đồng thời đề xuất được các biện pháp tiết kiệm tài chính trong gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

     Các nội dung trong chủ đề 4: Tổ chức cuộc sống gia đình-Tài chính cá nhân và tham gia phát triển kinh tế gia đình được xây dựng, cụ thể hóa thông qua một số hoạt động chủ đề, hoạt động sinh hoạt chủ nhiệm và sinh hoạt dưới cờ với nhiều nội dung phong phú, rất gần gũi, thân thuộc với cuộc sống hàng ngày của các em học sinh, tạo được hứng thú cũng như sự quan tâm từ phía các em học sinh.

     Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động giáo dục TNHN – chủ đề 4 được thực hiện trong tháng 12/2023 vừa qua:

Tìm hiểu và chia sẻ trách nhiệm quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình
Thảo luận cách thức tổ chức, sắp xếp hợp lý công việc gia đình
Sân khấu hóa về trách nhiệm học sinh đối với hoạt động lao động trong gia đình
Đố vui chủ đề gia đình
Đề xuất và thực hiện một số biện pháp tiết kiệm góp phần phát triển kinh tế gia đình
Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân
Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân
Bộ trang phục Blackswan- Khối chuyên Hóa
“The Dictionaries”- Khối chuyên Anh

 

Bộ trang phục “Long- Phụng”- Khối chuyên Pháp

Bộ trang phục” Nếp Giấy”- Khối chuyên Tin

 

Sáng tạo “ Sức sống mới từ phế thải” an toàn, tiết kiệm và mang thông điệp bảo vệ môi trường

 

Chia sẻ cách thức và biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình