Hội nghị CBCC cơ sở tổ sinh học

803

Hội nghị CBCC cơ sở tổ sinh học

Vào chiều ngày 25 tháng 9 năm 2008, tại phòng thí nghiệm sinh học đã diễn ra hội nghị CBCC cơ sở tổ Sinh học với nội dung sau:

  1. Đánh giá công tác Tổ năm học 2007 – 2008
  2. Phổ biến các văn bản:

Dự thảo kế hoạch năm học 2008 – 2009

Bổ sung tiêu chí thi đua

Công khai tài chính năm học

  1. Góp ý cụ thể và nêu kiến nghị
  2. Đăng ký thực hiện
  3. Dự kiến nhân sự BTTNN
  4. Đăng ký thi đua tại cơ sở tổ

 

Qua buổi hội nghị các thành viên trong tổ đã thống nhất với các chỉ tiêu chung của năm học 2008 – 2009 như sau:

 

  1. Công tác chính trị tư tưởng, đạo đức tác phong:

100% GV có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt mọi sự phân công của cấp trên.

100% GV có đạo đức tác phong chuẩn mực của 1 nhà giáo, tham gia đầy đủ mọi sinh hoạt tại địa phương.

100% GV có mối quan hệ hài hoà, đúng mực với đồng nghiệp, với phụ huynh, với học sinh.

100% GV tham gia đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc các buổi học chính trị, hội họp, sinh hoạt chuyên môn

100% GV xếp loại tốt

 

  1. Công tác chuyên môn:

100% GV soạn giáo án theo đúng quy chế, có đầu tư

100% GV lên lịch báo giảng hàng tuần, ra vào lớp đúng giờ.

100% GV đầu tư vào giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy, nghiên cứu thêm tư liệu để tiết dạy đạt kết quả cao hơn

100% GV ra đề vừa sức đúng theo yêu cầu của Bộ

100% GV chấm trả bài đúng quy định, cho điểm vào điểm đúng quy chế.

100% GV có ứng dụng CNTT trong soạn giảng.

Tổ thực hiện 1 đồ dùng có giá trị: đĩa hình ảnh động phục vụ chương I lớp 12

Toàn tổ thực hiện 1 ngoại khoá: Tham quan Bidoup Núi Bà và thực hiện 1 chuyên đề nghiên cứu khảo sát.

 

3. Các chỉ tiêu chung

Đăng ký và phấn đấu đạt danh hiệu GVG các cấp: Cấp tỉnh:01; cấp cơ sở: 06

Giải Olympic: 4 huy chương

HS giỏi cấp trường: 25

HS giỏi cấp tỉnh: 12

HS giỏi quốc gia: 04

Lớp chủ nhiệm 100% xếp loại tốt

100% GV có đang ký thi GV giỏi đều đạt

100% đạt lao động tiên tiến

Tổ đăng ký danh hiệu tiên tiến xuất sắc.