KẾT QUẢ THI HSG VÒNG TỈNH MÔN HÓA HỌC

1326

 

Họ và tên HS Lớp Điểm thi HS giỏi
cấp Tỉnh
Nguyễn Thị Hoài An 11Hoá2 15.25 Ba
Trần Ngọc Phương Anh 12Hoá 15.25 Ba
Trần Bảo Anh 12Hoá 15.50 Ba
Lê Đặng Trâm Anh 12Hoá 17.25 Nhì
Trần Hữu Bảo 11Hoá2 14.00 Ba
Lê Hữu Chung 12Hoá 12.50 Khuyến khích
Hoàng Hạnh Dung 12Hoá 13.50 Khuyến khích
Nguyễn Thị Thuỳ Dung 12Hoá 18.25 Nhất
Phạm Thị Lệ Dung 11Hoá1 12.00 Khuyến khích
Nguyễn Thục Hân 12Hoá 18.250 Nhất
Nguyễn Thị Đức Hạnh 12Hoá 17.000 Nhì
Nguyễn Võ Mỹ Hạnh 12Hoá 17.500 Nhì
Nguyễn Thị Hoàng 11Hoá2 13.250 Khuyến khích
Nguyễn Trung Hiếu 12Hoá 15.750 Ba
Nguyễn Thị Thanh Hoa 12Hoá 19.125 Nhất
Trương Viết Hoàng 11Hoá1 14.125 Ba
Phan Cường Huy 12Hoá 18.000 Nhất
Huỳnh Hoàng Huy 12Hoá 16.500 Nhì
Hoàng Thị Thu Huyền 12Hoá 18.875 Nhất
Phan Quốc Huy Khánh 11Hoá2 15.000 Ba
Đặng Thái Khánh 12Hoá 15.000 Ba
Đặng Quang Minh 12Hoá 12.750 Khuyến khích
Tăng Thị Thiên My 11Hoá2 15.250 Ba
Nguyễn Nhật Nam 11Hoá2 12.875 Khuyến khích
Nguyễn Huy Nam 12Hoá 14.000 Ba
Huỳnh Thành Nhân 12Hoá 14.250 Ba
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 11Hoá2 13.500 Khuyến khích
Trần Duy Hồng Phúc 12Hoá 17.500 Nhì
Đỗ Ngọc Sơn 12Hoá 15.250 Ba
Nguyễn Trần Ngọc Sơn 12Hoá 12.250 Khuyến khích
Võ Thị Thanh Tâm 12Hoá 16.500 Nhì
Hồ Thị Đan Thanh 12Hoá 16.000 Nhì
Nguyễn Thị Thu Thảo 11Hoá2 18.250 Nhất
Trần Nguyễn Lâm Thảo 12Hoá 15.750 Ba
Lê Duy Thiện 12Hoá 14.500 Ba
Trần Thị Ngọc Trang 12Hoá 17.500 Nhì
Nguyễn Thị Thuỳ Trang 12Hoá 13.500 Khuyến khích
Ngô Thanh Trà 11Hoá1 13.750 Khuyến khích
Nguyễn Bảo Anh Trúc 12Hoá 16.750 Nhì
Đặng Phạm Quang 12Hoá 12.000 Khuyến khích
Phạm Đỗ Tường Vy 11Hoá1 12.500 Khuyến khích