THÔNG BÁO – Tạm hoãn nộp hồ sơ nhập học đối với học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021 – 2022

THÔNG BÁO

V/v Tạm hoãn nộp hồ sơ nhập học đối với học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt

Năm học 2021 – 2022

***

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phúc tạp, để tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo tại văn bản số 4766/UBND-VX3 của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 09 tháng 7 năm 2021, đảm bảo an toàn cho học sinh, PHHS và người dân, Nhà trường thông báo tạm hoãn việc nộp hồ sơ nhập học đối với học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt năm học 2021 – 2022 từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng thông báo./.