Thông Báo Tập Trung Năm Học 2015 – 2016

911

 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN THĂNG LONG

 

THÔNG BÁO 

——————————————————————–

1. Lịch tập trung:

– Ngày 05/8/2015: Tập trung lớp 10 Anh và 2 lớp 10 không chuyên.

– Ngày 10/8/2015: Thi thí điểm tiếng Anh (chỉ đối với học sinh lớp 10 Anh, 2 lớp 10 không chuyên), học sinh có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ 30’. Những em có chứng chỉ: KET, PET (A2, B1) được miễn thi; và phải nộp bản sao chứng chỉ cho phòng Giáo vụ trước ngày 08/8/2015.

– Ngày 20/8/2015: Học sinh khối 10 tập trung lúc: 7 giờ 30’

– Ngày 21/8/2015: Học sinh toàn trường (K10, K11, K12) tập trung lúc: 7 giờ 30’

– Ngày 22/8/2015: Lao động vệ sinh toàn trường; bàn giao CSVC cho lớp học; Học sinh chép Thời khóa biểu.

– Ngày 24/8/2015: Học văn hóa chính thức.

2. Chuẩn bị sách giáo khoa:

– Đối với các lớp chuyên (K10, K11, K12):

+ Môn chuyên: học theo Chương trình riêng.

+ Các môn còn lại: học sách giáo khoa cơ bản.

– Đối với các lớp không chuyên: học sách giáo khoa cơ bản với tất cả các môn.

 

                                                                      Đà Lạt, ngày 5 tháng 8 năm 2015

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        (Đã duyệt)

 

 

                                                                                               

                                                                        NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG