THÔNG BÁO – Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022

SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THĂNG LONG – ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 50/TB-CTL

Đà Lạt, ngày 25 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10

NĂM HỌC 2021 -2022

Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 như sau:

I. CHỈ TIÊU: 315 học sinh cho 9 lớp chuyên, trong đó:

Lớp Toán (35 học sinh), Tin học (35 học sinh), Vật lý (35 học sinh), Hóa học (35 học sinh), Sinh học (35 học sinh), Tiếng Anh (35 học sinh), Tiếng Pháp (35 học sinh), Ngữ văn (35 học sinh), lớp ghép Lịch sử – Địa lý (35 học sinh).

II. NỘI DUNG TUYỂN SINH

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

– Đối tượng tuyển sinh: là người học đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT.

– Điều kiện dự tuyển: xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên và xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

2. Địa bàn tuyển sinh

– Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt tuyển sinh học sinh có hộ khẩu hoặc tốt nghiệp lớp 9 tại các trường THCS trên địa bàn huyện: Đam Rông, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt.

– Riêng các lớp chuyên Địa lý, Lịch sử và Tiếng Pháp tại Trường THPT Chuyên Thăng Long tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Hồ sơ dự tuyển, địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ

a) Hồ sơ dự tuyển:

– Bản sao không cần chứng thực Đơn đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT

– Hai (02) ảnh cỡ 03 cm x 04 cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân);

– Bản sao sổ hộ khẩu hợp lệ (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận hộ khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương);

– Học sinh các năm trước (còn trong độ tuổi tuyển sinh theo quy định) chưa trúng tuyển vào lớp 10 cần nộp thêm giấy chứng nhận của địa phương xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

– Đối với thí sinh tự do, cần nộp thêm bản sao không chứng thực các giấy tờ sau:

+ Giấy khai sinh;

+ Học bạ THCS;

+ Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

b) Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ

– Học sinh tốt nghiệp THCS tại tỉnh Lâm Đồng năm học 2020-2021 có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT chuyên, ngoài hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên biệt phải nộp thêm một bộ hồ sơ theo đúng thành phần
tại trường THCS nơi học sinh đang học.

– Thí sinh tự do nhận đơn tuyển sinh vào lớp 10 tại phòng GDĐT và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại trường THPT chuyên, nơi học sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển.

– Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: trước 17 giờ 00 ngày 26/5/2021.

Lưu ý:

– Đối với học sinh tốt nghiệp THCS tại tỉnh Lâm Đồng năm học 2020-2021, các trường THCS có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, nhập dữ liệu vào phần mềm tuyển sinh (VNPT) và chuyển hồ sơ về trường THPT chuyên nơi học sinh đăng ký tuyển sinh trước ngày 28/5/2021.

– Sau khi trúng tuyển sinh, học sinh nộp đầy đủ các hồ sơ theo quy định của trường THPT chuyên để làm thủ tục nhập học.

– Học sinh đã trúng tuyển vào trường THPT chuyên thì không được xét tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên biệt.

4. Phương thức tuyển sinh và việc đăng ký nguyện vọng dự thi

a) Phương thức tuyển sinh: thi tuyển.

Chỉ tổ chức thi đối với môn chuyên có ít nhất 10 học sinh đăng ký.

b) Việc tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi vận dụng theo quy định của Quy chế thi THPT hiện hành.

c) Đăng ký nguyện vọng dự thi

– Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt tuyển sinh các lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

– Học sinh được đăng ký dự thi tối đa 02 môn chuyên có thời gian thi không trùng nhau.

– Thông tin học sinh đăng ký trong đơn xin dự tuyển không được thay đổi sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

d) Học sinh đã trúng tuyển vào trường THPT chuyên thì không được xét tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên.

III. MÔN THI, LỊCH THI, HÌNH THỨC THI, ĐỊA ĐIỂM THI:

1. Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên

2. Lịch thi, thời gian làm bài thi:

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Bắt đầu tính giờ làm bài

Thời gian làm bài

08/6/2021

Chiều

14 giờ 00: Học sinh có mặt tại điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có), học Quy chế thi.

09/6/2021

Sáng

Không chuyên

Ngữ văn

08 giờ 00

90 phút

Chiều

Không chuyên

Tiếng Anh

14 giờ 00

60 phút

10/6/2021

Sáng

Không chuyên

Toán

08 giờ 00

90 phút

Chiều

Môn chuyên

Toán

14 giờ 00

120 phút

Sinh

Vật lý

Ngữ văn

Tiếng Pháp

11/6/2021

Sáng

Môn chuyên

Tin học

08 giờ 00

120 phút

Hóa học

Địa lý

Lịch sử

Tiếng Anh

c) Hình thức thi:

– Môn Tiếng Anh (chuyên) và Tiếng Pháp thi bằng hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận.

– Tiếng Anh (không chuyên) thi bằng hình thức trắc nghiệm.

– Môn Tin học thi bằng hình thức lập trình trên máy vi tính.

– Các môn thi còn lại thi bằng hình thức tự luận.

d) Địa điểm thi:
Tại Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt

IV. XÉT TUYỂN

1. Nguyên tắc xét tuyển

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh: đúng đối tượng và điều kiện dự tuyển, tham gia đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh, có bài thi các môn không chuyên từ 2,0 điểm trở lên (thang điểm 10) và bài thi môn chuyên đạt từ 4,0 điểm trở lên (thang điểm 20).

2. Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên và điểm bài thi môn chuyên tương ứng.

3. Cách xét tuyển

Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học năm lớp 9 cao hơn.

Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2.


Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Văn phòng, Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt Số 10 đường Trần Phú – Phường 3 – Đà Lạt.

Điện thoại: (0263) 3822371

Email: c3chuyenthanglong.lamdong@moet.edu.vn

Website: chuyenthanglongdalat.edu.vn