Thông báo – V/v thay đổi địa điểm tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2024 – 2025