TỔ TOÁN NĂM HỌC 2011-2012

2443

toanDanh sách 2015 – 2016: 

STT

Họ và tên GV

Chức vụ

Học vị

1

Thầy Trần Văn Hiền

Tổ trưởng

Cử nhân Toán học

2

Cô Vương Thị Ánh Nguyệt

Tổ phó

Thạc sĩ Toán học

3

Cô Lê Thị Mỹ Ngọc

Tổ viên

Thạc sĩ Toán học

4

Thầy Nguyễn Văn Cường

Tổ viên

Thạc sĩ Toán học

5

Thầy Đặng Văn Đoạt

Tổ viên

Nghiên cứu sinh

6

Thầy Huỳnh Phước Hải

Tổ viên

Thạc sĩ Toán học

7

Thầy Trần Trịnh Minh Sơn

Tổ viên

Nghiên cứu sinh

8

Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tổ viên

Thạc sĩ Toán học

9

Cô Đặng Nhi Thảo

Tổ viên

Cử nhân Toán học

10

Thầy Nguyễn Văn Hải

Tổ viên

Thạc sĩ Toán học

11

Cô Đặng Nguyễn Ngọc Thúy

Tổ viên

Thạc sĩ Toán học

 

 Thành tích môn TOÁN: 

Năm học

GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI CASIO

KHU VỰC

GIẢI QUỐC GIA

I

II

III

KK

Cộng

Vàng

Bạc

Đồng

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

2008-2009

1

4

 

9

14

2

3

 

5

     

1

1

     

1

 

1

 

2009-2010

2

3

2

4

11

 

2

 

2

   

2

 

2

   

1

 

 

1

 

2010-2011

2

8

11

5

26

 

2

 

2

1

     

1

     

2

 

2