Tư vấn – bước đầu tập dược nghiên cứu khoa học

1763

Vào lúc 8h ngày 15/8/2013 được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, Ban tư vấn nghiên cứu khoa học đã tiến hành buổi tập huấn “Bước đầu tập dược nghiên cứu khoa học” cho toàn bộ học sinh khối 10, cùng đại diện Ban cán sự các lớp khối 11, 12 nhằm giúp học sinh tổng quan về INTEL ISEF, bước đầu chọn được đề tài nghiên cứu và hướng dẫn bảng thu thập thông tin đề tài; lâp đề cương nghiên cứu.

 

I. VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Mục đích công tác NCKH của học sinh :

– Góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng  giáo dục  trong các trường phổ thông.

– Giúp học sinh làm quen với các phương pháp NCKH, sáng tạo kỹ thuật.

– Tạo điều kiện để học sinh vận dụng kiến thức lý thuyết đã học vào giải quyết một số vấn đề  thực tiễn.

2. Yêu cầu đối với công tác NCKH của học sinh :

– Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh.

– Phù hợp với chương trình, nội dung dạy học trong nhà trường và đòi hỏi thực tiễn của xã hội.

– Phù hợp với định hướng hoạt động giáo dục của các trường phổ thông.

– Không ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa của học sinh.

3. Nội dung và đối tượng, hình thức tổ chức công tác NCKH :

3.1. Nội dung những vấn đề nghiên cứu của học sinh thuộc 17 lĩnh vực :

üKhoa học Động vật;

üKhoa học Xã hội và Hành vi;

üHoá sinh;

üSinh học Tế bào và Phân tử;

üHoá học;

üKhoa học máy tính;

üKhoa học Trái đất và Hành tinh;

üKỹ thuật Điện và Cơ khí;

üKỹ thuật Vật liệu và Công nghệ Sinh học;

üNăng lượng và Vận tải;

üQuản lý môi trường;

üKhoa học Môi trường;

üToán học;

üY khoa và Sức khoẻ;

üVi trùng học;

üVật Lý và Thiên văn học;

üKhoa học Thực vật.

3.2. Đối tượng, hình thức:

– Đối tượng tham gia : Học sinh từ lớp 9 đến 12.

– Tham gia triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống.

– Tham gia các hội nghị, Hội thảo khoa học, Hội thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học hàng năm.

II. CÁC NỘI DUNG TẬP HUẤN :

  1. Cuộc thi Intel Isef lần thứ VI – 2014.
  2. Tập huấn về lựa chọn, tinh lọc đề tài Nghiên cứu khoa học.
  3. Bảng thu thập thông tin đề tài.
  4. Bước đầu lập đề cương nghiên cứu khoa học.
  5. Chia sẻ kinh nghiệm của giáo viên, học sinh trường THPT Chuyên Thăng Long tham gia chương trình IRES.

Các em nhấp chuột vào liên kết này để tải tài liệu tập huấn ngày 15/8

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI TẬP HUẤN