Danh sách giải thưởng cuộc thi sáng tác thơ văn trên báo tường

852

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG CUỘC THI SÁNG TÁC THƠ VĂN TRÊN BÁO TƯỜNG

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2011 

I. Giải thưởng tập thể 

Stt

Tập thể

Giải thưởng

1

11 Văn

Nhất

2

10 Sinh

Nhất

 

 

 

Stt

Tập thể

Giải thưởng

1

12 Anh2

Nhì

2

11 Tin

Nhì

3

10 Văn

Nhì

 

 

 

Stt

Tập thể

Giải thưởng

1

12 Anh1

Ba

2

12 Toán1

Ba

3

10 Anh2

Ba

 

 

 

Stt

Tập thể

Giải thưởng

1

12 Lý

Khuyến khích

2

12 Hóa 1

Khuyến khích

3

12 Sinh

Khuyến khích

4

12 Tin

Khuyến khích

5

12 Văn

Khuyến khích

6

12 Sử – Địa

Khuyến khích

7

11 Toán 1

Khuyến khích

8

11 Toán 2

Khuyến khích

9

11 Lý

Khuyến khích

10

11 Hóa 1

Khuyến khích

11

11 Hóa 2

Khuyến khích

12

11 Sinh

Khuyến khích

13

11 Anh 1

Khuyến khích

14

11 Anh 2

Khuyến khích

15

11 Sử – Địa

Khuyến khích

16

10 Toán 1

Khuyến khích

17

10 Toán 2

Khuyến khích

18

10 Lý

Khuyến khích

19

10 Hóa 1

Khuyến khích

20

10 Hóa 2

Khuyến khích

21

10 Tin

Khuyến khích

22

10 Anh1

Khuyến khích

II. Giải thưởng cá nhân

Stt

Tác giả

Lớp

Tác phẩm

Giải thưởng

1

Nguyễn Thị Xuân Ý

11 Văn

Tản mạn về Đà Lạt

Nhì- Tản văn

2

Đặng Nguyễn Trường Huy

12 Toán 1

Bạn cùng thời

Nhì – Thơ

3

Nguyễn Thùy Thanh Huyền

12 Sử – Địa

Nghiêng

Ba – Thơ