Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi Hóa Australia

876


Năm học 2012 – 2013

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐẠT GIẢI

Đỗ Công Hiếu

10 Hóa

HD Excellence

Huỳnh Nhật Duy

10 Hóa

HD Excellence

Huỳnh Thanh Duy

10 Hóa

HD Excellence

Lê Hoàng Anh

10 Hóa

HD Excellence

Lê Việt Hằng

10 Hóa

HD Excellence

Lê Thị Kim Chi

10 Hóa

HD Excellence

Nguyễn Huy Hoàng Anh

10 Hóa

HD Excellence

Nguyễn Thảo Quỳnh Châu

10 Hóa

HD Excellence

Nguyễn Thị Thanh Hiền

10 Hóa

HD Excellence

10 

Phạm Quang Hiển

10 Hóa

HD Excellence

11 

Phạm Hoàng Phương Duyên

10 Hóa

HD Excellence

12 

Phan Thành Đạt

10 Hóa

HD Excellence

13 

Trịnh Bá Duy

10 Hóa

HD Excellence

14 

Đặng Nguyễn VY Anh

10 Hóa

HD

15 

Lê Thanh Đức

10 Hóa

HD

16 

Nguyễn Công Minh

10 Hóa

HD

17 

Nguyễn Thanh Long

10 Hóa

HD

18 

Nguyễn Thị Anh Tú

10 Hóa

HD

19 

Nguyễn Xuân Hữu Lộc

10 Hóa

HD

20 

Lê Văn Lên

11 Hóa

HD

21 

Bùi Ngọc Huyền Trang

12 Hóa

HD

22 

Võ Lê Thanh Hà

12 Hóa

HD

23 

Đỗ Thu Hiền

10 Hóa

D

24 

Hà Anh Tú

10 Hóa

D

225 

Lê Huyền Vy

10 Hóa

D

26 

Lê Đỗ Hoàng Trung

10 Hóa

D

27 

Lê Hoàng Khánh Nhật

10 Hóa

D

28 

Nguyễn Phương Anh

10 Hóa

D

29 

Nguyễn Nhật Phúc

10 Hóa

D

30 

Nguyễn Thanh Trung

10 Hóa

D

31 

Trang Hành Nhật Hạ

10 Hóa

D

32 

Vương Huỳnh Đức

10 Hóa

D

33 

Bùi Nguyễn Huyền Trang

11 Hóa

D

34 

Dương Thị Lao Thảo

11 Hóa

D

35 

Hoàng Ngọc Nhật Anh

11 Hóa

D

36 

Lê Phương Nguyên

11 Hóa

D

37 

Lê Ngọc Phương Thảo

11 Hóa

D

38 

Lê Trương Quỳnh Giang

11 Hóa

D

39 

Nguyễn Ngọc Sơn

11 Hóa

D

40 

Nguyễn Quốc Việt

11 Hóa

D

41 

Trần Minh Diễm

10 Hóa 2

D

42 

Trần Minh Hoàng

10 Hóa

D

43 

Nguyễn Ngọc Đoan Nghĩa

11 Hóa

D

44 

Nguyễn Phạm Ngọc Châu

11 Hóa

D

45 

Phạm Văn Phúc An

11 Hóa

D

46 

Phan Thị Hải Yến

11 Hóa

D

47 

Cao Huỳnh  Nhật An

12 Hóa

D

48 

Lưu Thục Quỳnh Hân

10 Hóa

C

49 

Nguyễn Thiên Thi

10 Hóa

C

50 

Nguyễn Phước Bảo Trung

10 Hóa

C

51 

Phạm Nữ Mai Duyên

10 Hóa

C

52 

Nguyễn Thế Duyệt

11 Hóa

C

53 

Phạm Nữ Thu Uyên

11 Hóa

C

54 

Phan Thị Thanh Hiền

11 Hóa

C

55 

Đoàn Thị Nhật Hạ

12 Hóa

C

56 

Hồ Thanh Hùng

10 Hóa

C