TẬP HUẤN NCKH – NGÀY 01/09/2015

960

Các em có thể tải tài liệu buổi tập huấn theo cách sau:

  1. Click vào menu "tải tài liệu" (phía trên bên phải của menu chính)
  2. chọn "Nghiên cứu khoa học" -> "Tài liệu chung"
  3. Click chọn vào "Tài liệu NCKH – 01/09/2015"