Hội nghị đại biểu Đoàn trường THPT Chuyên Thăng Long

890

Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng tháng thanh niên và Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, được sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, được sự tạo điều kiện của Ban Giám hiệu nhà trường, sự chỉ đạo của Thành Đoàn Đà Lạt, ngày 17 tháng 3 năm 2012, 64 đại biểu ưu tú đại diện cho  531 Đoàn viên có mặt tại hội trường B trường THPT Chuyên Thăng Long  tham dự  Hội nghị Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hội nghị ĐTNCS HCM lần này nhằm thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Điều lệ Đoàn sửa đổi bổ sung theo hướng dẫn số: 68 HD/TWĐTN ngày 10/02/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Lạt lần X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 theo hướng dẫn số: 07HD/ThĐ ngày 17/02/2012 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Lạt. và bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Lạt lần X, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Về dự Hội nghị có đồng chí Trần Đức Nam – Bí thư Thành Đoàn Đà Lạt, đồng chí Trần Thị Thùy Trang – Chi ủy viên, đại diện cấp ủy, đồng chí Hà Nguyễn Bảo Khuyên – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Hội nghị đã bầu 12 đại biểu  tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Lạt lần thứ X, nhiệm kì 2012 – 2017, gồm các đồng chí có tên sau: Nguyễn Văn Tây, Phạm Đặng Phước Linh, Huỳnh Phước Hải, Đặng Trương Thùy Châu, Nguyễn Mạc Khải, Nguyễn Đình Đăng Khoa, Trần Mỹ Linh, Đặng Thị Bích Phượng , Phạm Trọng Thành , Cao Minh Hải, Lãnh Hồng Phước, Quản Tiến Đạt và 1 đồng chí dự khuyết là: Trương Quỳnh Nga.

Một số hình ảnh hội nghị: