HỘI NGHỊ THÔNG TIN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM VÀ TUYÊN TRUYỀN THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC

Được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt, Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt phối hợp với Lữ đoàn 162 – Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho toàn thể CB-GV-NV và học sinh trong toàn trường vào ngày 17/3/2023.

Tại Hội nghị, các đồng chí sĩ quan của Lữ đoàn 162 đã quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Cũng trong buổi làm việc này, CB-GV-NV và HS của nhà trường một lần nữa được củng cố và mở rộng hiểu biết về những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây.

Hội nghị đã giúp nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, qua đó khơi dậy trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong toàn thể CB-GV-NV và học sinh trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị

C:\Users\ADMIN\Pictures\Screenshots\Screenshot (88).png

C:\Users\ADMIN\Desktop\Biển Đảo\z4199750161075_6c8d380b477679be55d6ee7b3615d4cf.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\Biển Đảo\z4199746575517_0e3ce44c4317c893d16761623119713b.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\Biển Đảo\z4199750129773_69f2602c7956ae1b8d168ae43a7a4c86.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\Biển Đảo\z4199750121154_e0da23a1b504bf050b61942f2433f579.jpg