HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THI NÓI (quốc gia)

779

Các em click vào đường link sau để tải hướng dẫn

http://www.chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/Huong%20dan%20su%20dung_v2%20(4.1).doc