Kế hoạch tổ chức CLB Văn-Sử Địa lần thứ II

762

I –        Mục đích hoạt động:- Tạo cơ hội giao lưu giữa các lớp , xây dựng sân chơi bổ ích cho các học sinh chuyên Văn, Sử-Địa. –  Xây dựng mô hình hoạt động câu lạc bộ Văn, Sử-Địa năm 2011-2012.-  Tạo tình đoàn kết, hữu nghị giữa các khối lớp chuyên Văn, Sử-địa.