Lịch thi HKII năm học 2013-2014

925

LOGObaiLỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II -NĂM HỌC 2013-2014

THỨ
Ngày
Buổi sáng
Buổi Chiều
Hình thức
Kiểm tra
Môn Thi
Tg
Môn Thi
Tg
Từ 21/4-26/4
Toàn trường kiểm tra các môn không tập trung theo TKB.
45’
 
 
Theolớp,
tiếtTKB
GV tự bố trí
 
 
 
 
 
 
 
28/4
(Thứ hai)
7h55’ :  VĂN 12
120’
13h25’1VĂN 10
          2) HÓA 10
 
13h45’: HÓA 12
 
90’(120’)
45’(60’)
 
60’
Theo SBD
 
 
29/4
(Thứ ba)
7h25’  1) VĂN 11
            2) HÓA 11
 
7h55’ : ĐỊA 12
90’ (120’)
45’(60’)
 
90’
13h25’:1) ĐỊA10
          2) SINH 10
 
13h45’: SINH 12
45’
45’(60’)
 
60’
Theo SBD
 
05/5
(Thứ hai)
7h25’:1TOÁN 11
          2) ANH 11
 
7h55’: TOÁN 12
90’(120’)
45’(60’)
 
120’
 
13h251)TOÁN 10
            2) ANH 10
 
13h45’: ANH 12
90’(120’)
45’(60’)
 
60’
 
 
 
Theo SBD
 
06/5
(Thứ ba)
7h25’:1) SỬ 11
           2) LÝ 11
 
7h55’ : SỬ  12
45’
45’(60’)
 
90’
13h25’:1) SỬ 10
             2) LÝ 10
 
13h45’:  LÝ 12
45’
45’(60’)
 
60’
Theo SBD
 
07/5
(Thứ tư)
 
 
 
 
 
13h25’:1) ĐỊA 11
             2)SINH 11
 
45’
45’(60’)
 
 
Theo SBD

                                                                             

  Đà Lạt, ngày 25 tháng 04 năm 2014

 HIỆU TRƯỞNG