Sơ kết thi đua đợt 1 (tuần 1 đến tuần 13 năm học 2011 -2012)

728

 

 

LOGObai

 

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT I          

(TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 13 NĂM HỌC 2011 -2012)

 

Ban Thi đua tuyên dương 3 tập thể lớp đạt được thành tích cao nhất trong đợt thi đua:

 

  lớp Vị thứ trong khối Vị thứ toàn trường
  12 Văn 1 1
  12 Sử Địa 2 2
  11 Sử Địa 1 3

  

LỚP

Điểm Trung bình

Vị thứ trong khối

Vị thứ trong trường

12 Toán 1

489.4720536

11

31

12 Toán 2

496.1306989

8

15

12 Tin

492.657506

10

25

12 Lý

494.4198962

9

20

12 Hóa 1

497.4317951

5

8

12 Hoá 2

497.2518328

6

9

12 Sinh

497.451522

4

7

12 Anh 1

496.136237

7

14

12 Anh 2

500.3263805

3

5

12 Văn

506.2617781

1

1

12 Sử địa

505.5022618

2

2

11 Toán 1

491.1747901

11

29

11 Toán 2

495.3883487

6

17

11 Tin

493.1676747

9

23

11 Lý

495.9733327

5

16

11 Hoá 1

493.7963497

8

22

11 Hoá 2

497.1172784

3

10

11 Sinh

496.4629699

4

13

11 Anh 1

494.3593555

7

21

11 Anh 2

491.4966345

10

28

11 Văn

499.1468377

2

6

11 Sử Địa

502.6759538

1

3

10 Toán 1

496.8029015

2

11

10 Toán 2

491.6432071

7

26

10 Tin

494.846786

4

18

10 Lý

491.6195341

8

27

10 Hoá 1

492.8632098

6

24

10 Hoá 2

490.5282617

9

30

10 Sinh

494.7801546

5

19

10 Anh 1

496.7659553

3

12

10 Anh 2

486.2291795

10

32

10 Văn

501.2737415

1

4


                                                                                                                 

                                    BAN THI ĐUA