Sơ kết thi dua học kỳ I năm học 2011 – 2012

717

LOGObai

SƠ KẾT THI ĐUA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 – 2012

Ban Thi đua tuyên dương 3 tập thể lớp đạt được thành tích cao nhất :

  lớp Vị thứ trong khối Vị thứ toàn trường
  12 Văn 1 1
  11 Sử Địa 1 2
  12 Sử Địa 2 3

 

LỚP

Trung bình

Vị thứ trong khối

Vị thứ toàn trường

12 Văn

507.16

1

1

11 Sử Địa

504.69

1

2

12 Sử địa

504.12

2

3

11 Văn

501.92

2

4

12 Anh 2

501.37

3

5

10 Văn

500.12

1

6

12 Anh 1

498.64

4

7

12 Hóa 1

498.45

5

8

11 Sinh

497.36

3

9

10 Anh 1

497.26

2

10

10 Toán 1

497.25

3

11

10 Sinh

497.13

4

12

12 Lý

497.09

6

13

12 Sinh

496.99

7

14

11 Hoá 2

496.64

4

15

11 Anh 1

496.13

5

16

11 Lý

495.98

6

17

12 Toán 2

495.92

8

18

12 Hoá 2

495.25

9

19

11 Hoá 1

494.22

7

20

11 Toán 2

494.04

8

21

11 Tin

493.37

9

22

11 Anh 2

492.23

10

23

12 Toán 1

492.02

10

24

10 Hoá 1

491.87

5

25

12 Tin

491.75

11

26

10 Tin

491.52

6

27

10 Lý

491.37

7

28

11 Toán 1

490.78

11

29

10 Toán 2

490.68

8

30

10 Hoá 2

488.82

9

31

10 Anh 2

485.74

10

32