Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 – 2019

15094

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN THĂNG LONG – ĐÀ LẠT

œ&œ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10

NĂM HỌC 2018 – 2019

 1. CHỈ TIÊU: 315 học sinh, trong đó:

  Lớp Toán (35 học sinh), Tin học (35 học sinh), Vật lý (35 học sinh), Hóa học (35 học sinh), Sinh học (35 học sinh), Tiếng Anh (35 học sinh), Tiếng Pháp (35 học sinh), Ngữ văn (35 học sinh), lớp ghép Lịch sử – Địa lý (35 học sinh).

 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

1. Đối tượng:

Học sinh tốt nghiệp THCS năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các huyện Đam Rông, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương và Lạc Dương. Đối với học sinh thi vào lớp chuyên môn Địa lý và Lịch sử, nhà trường tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Điều kiện:

 • Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định tại Điều 37 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên.
 • Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

III. ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:

 1. Bản photo giấy khai sinh.
 2. Bản photo bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường).
 3. Bản photo học bạ cấp trung học cơ sở (có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường).
 4. Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên (mẫu do trường THPT chuyên cấp).
 5. Hai (02) ảnh cỡ 03 cm x 04 cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân).
 6. Học sinh các năm trước (còn trong độ tuổi tuyển sinh theo quy định) chưa trúng tuyển vào lớp 10 cần nộp thêm giấy chứng nhận của địa phương xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

2. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ

 • Học sinh nộp trực tiếp hồ sơ dự thi tại trường THPT chuyên Thăng Long – Đà Lạt, nơi học sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi.
 • Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 02/5/2018 đến hết ngày 20/5/2018.
 • Đối với các loại hồ sơ (bản photo học bạ cấp trung học cơ sở và bản photo giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời) nếu trong thời gian quy định nêu trên các trường THCS chưa hoàn thiện xong, sau ngày 20/5/2018 thí sinh nộp bổ sung tại trường. Việc bổ sung hồ sơ hoàn thành trước 14 giờ ngày 03/6/2018 để Hội đồng coi thi kiểm tra điều kiện dự thi của thí sinh.

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG DỰ THI

 1. Tổ chức thi tuyển đối với tất cả học sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tiếng Pháp. Chỉ tổ chức thi đối với môn chuyên có từ 10 thí sinh đăng ký trở lên (tính cả 02 nguyện vọng đăng ký dự thi).
 2. Đăng ký nguyện vọng dự thi
 • Căn cứ vào khả năng học tập môn chuyên và lịch thi các môn chuyên, mỗi học sinh được đăng ký dự thi tối đa 02 môn chuyên (nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2).
 • Học sinh được tham gia thi 02 môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký nếu lịch thi là 2 buổi thi khác nhau (không bắt buộc thí sinh phải thi đủ cả 2 môn chuyên theo nguyện vọng đã đăng ký).
 • Sau khi hết hạn nộp đơn tuyển sinh, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.

V. THI TUYỂN

1. Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên

2. Lịch thi, thời gian làm bài thi:

Ngày thi

Buổi thi

Bắt đầu tính giờ làm bài

Môn thi

Thời gian làm bài

04/6/2018

Sáng

08 giờ 00

Môn chuyên

Toán

150 phút

Ngữ văn

150 phút

Hóa học

120 phút

Chiều

14 giờ 00

Môn KC

Tiếng Anh

60 phút

05/6/2018

Sáng

08 giờ 00

Môn chuyên

Tiếng Anh

120 phút

Tiếng Pháp

120 phút

Vật lý

150 phút

Lịch sử

150 phút

Chiều

14 giờ 00

Môn KC

Toán

120 phút

06/6/2018

Sáng

08 giờ 00

Môn chuyên

Tin học

150 phút

Sinh học

150 phút

Địa lý

150 phút

Chiều

14 giờ 00

Môn KC

Ngữ văn

120 phút

3. Hình thức thi:

 • Môn Tiếng Anh (chuyên) và Tiếng Pháp thi bằng hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận.
 • Tiếng Anh (không chuyên) thi bằng hình thức trắc nghiệm.
 • Môn Tin học thi bằng hình thức lập trình trên máy tính
 • Các môn thi còn lại thi bằng hình thức tự luận.

4. Địa điểm thi: Tại trường THPT chuyên Thăng Long – Đà Lạt

VI. XÉT TUYỂN

1. Nguyên tắc xét tuyển

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi đủ các bài thi quy định: môn Toán, Văn, Tiếng Anh (không chuyên) và 01 môn chuyên (nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2); không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2 (thang điểm 10).

2. Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1), điểm bài thi 01 môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (hệ số 2).

3. Cách xét tuyển

Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm lớp 9 cao hơn.

Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2.

VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI:

Kết quả thi được công bố sau ngày 20/6/2018 trên bảng thông báo của trường

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

Văn phòng, Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt Số 10 đường Trần Phú – Phường 3 – Đà Lạt

Điện thoại: (0263) 3822371    Email: c3chuyenthanglong.lamdong@moet.edu.vn

Website: chuyenthanglongdalat.edu.vn