Tình hình tổ văn trường THPT chuyên Thăng Long 2008-2009

976

* Đội ngũ giáo viên gồm 10 thầy cô giáo

* Trong đó: 1 giáo viên đã hoàn thành chương trình thạc sỹ

1 giáo viên mới về đang chuẩn bị hoàn thành chương trình thạc sỹ.

3 giáo viên đăng ký học cao học ở những năm học tiếp theo.

* 100% giáo viên của tổ tham gia đầy đủ tập huấn thay sách giáo khoa chương trình phân ban, và hưởng ứng chương trình của bộ năm học ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

* Đây là năm thứ ba tổ ngữ văn cùng với các tổ bộ môn khác thực hiện chương trình phân ban với yêu cầui đổi mới phương pháp dạy học. 100 % giáo viên của tổ xây dựng kế hoạch tìm tòi để đổi mới dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn.

* Hai tuần học đầu tiên các thầy cô giáo ngoài việc giảng dạy cũng đang hướng dẫn học sinh ôn tập để chuẩn bị kiểm tra chất lượng đầu năm học.
* Nội dung yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu năm đã được đưa ra bàn bạc và thống nhất ở buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ.