ĐỀ THI HSG MÔN NGỮ VĂN VÒNG 2 NĂM 2008

4356

 

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN NGỮ VĂN( Đề thi có 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

Ngày thi: 12 / 12/ 2008

 

Câu 1 ( 8 đ) Cảm nhận của anh ( chị) về bài thơ và khổ thơ sau: Canh cá tràu mẹ thường hay nấu khế Khế trong vườn thêm một tí rau thơm. Ừ, thế đó mà một đời xa cách mẹ Ba mươi năm trở lại nhà, nước mắt xuống mâm cơm. ( Chế Lan Viên – Canh cá tràu) Mẹ ta không có yếm đào nón mê thay nón quai thao đội đầu rối ren tay bí tay bầu váy nhuộm bùn, áo nhuộn nâu bốn mùa ( Nguyễn Duy – Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa) Câu 2 ( 6 đ) Nhà văn Pháp Đi-đơ-rô đã phát biểu: Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được việc gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường. Anh ( chị ) hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy nói rõ quan niệm của mình về vấn đề này. Câu 3 ( 6 đ) Bàn về sự quan sát và miêu tả hiện thực cuộc sống của nhà văn, Pauxtôpxki cho rằng: Nhìn thấy cái khác thường trong cái bình thường và trong cái khác thường nhìn thấy cái bình thường – đó là phẩm chất của những nhà nghệ sĩ đích thực. Anh ( chị) hãy bình luận ý kiến trên. Sau đó, liên hệ với bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? ( Hoàng Phủ Ngọc Tường ) để thấy cái khác thường trong cái bình thường đang bàn tới.