15.9 C
Đà Lạt, Việt Nam
Thứ Hai, 15 Tháng Tư 2024

Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ

  Stt Họ và tên Từ năm – đến năm 1 Cô Đặng Thị Lượng 1975 – 1976 2 Thầy Trần Nam 1977 – 1979 3 Thầy Phạm Hồng Vân 1979 – 1982 4 Thầy Võ Quang Nghĩa 1982...

Ban giám hiệu nhà trường từ năm 2014 đến nay

  Stt Họ và tên Năm sinh Trình độ ...

Ban giám hiệu nhà trường năm học 2011 – 2012

Stt Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức danh ...