16.6 C
Đà Lạt, Việt Nam
Thứ Hai, 02 Tháng Mười 2023

Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ

  Stt Họ và tên Từ năm – đến năm 1 Cô Đặng Thị Lượng 1975 – 1976 2 Thầy Trần Nam 1977 – 1979 3 Thầy Phạm Hồng Vân 1979 – 1982 4 Thầy Võ Quang Nghĩa 1982 – 1983 5 Thầy Nguyễn Gia Khánh 1983 – 1996 6 Cô Nguyễn Thị Vàng 1996...

Ban giám hiệu nhà trường từ năm 2014 đến nay

  Stt Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức danh 1 Cô...

Ban giám hiệu nhà trường từ năm học 2012 – 2013

  Stt Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức danh 1 Thầy...

Ban giám hiệu nhà trường năm học 2011 – 2012

Stt Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức danh 1 Cô  Đàm Thị Kinh...